Marianne

Lidt om mig:

Jeg har i mine år som psykolog arbejdet med individer, par, familier og børn i forskellige livskriser. Jeg har således været ansat som psykolog ved kriminalforsorgen, i kommuner, i private virksomheder, været ledende psykolog i en kommune, turneret som underviser og superviser samt været Lektor ved bl.a. Københavns Universitet.

Jeg tilbyder psykoterapi med indslag af kognitiv behandling, til voksne, unge og familier, der er ramt af en krise i deres liv. Det kan være at man i længere tid har følt sig trist eller træt. Utryg eller angst, eller oplevet stress i forbindelse med arbejdet eller familiesituationen.

Mit syn på kriser er, at de er et aspekt af en naturlig udviklingsproces.

Min specialkompetence ligger indenfor kriser, med fokus på overgreb i og uden for familien.

Jeg har igennem denne specialkompetence kommet i tæt kontakt med den almindelige holdning til- og lovgivningen på familie/børneområdet. Igennem egne artikler/rapporter eller i samarbejde med journalister, jurister og andre psykologer, har jeg forsøgt at belyse børn- og voksnes vilkår i de behandlingstilbud, der findes i dag. (se f.eks.. Psykolog Nyt nr. 12/92 samt Psykolog Nyt nr. 1/99. Red barnets Hvidbog, Tidsskriftet Vera)

Mit engagement på dette område, har også ført til deltagelse i forskellige følgegruppe/styregruppe med fokus på seksuelle overgreb.

I 2000 udgav jeg bogen “ Det seksuelle overgreb, krænkerens profil − set i et teoretisk og behandlingsmæssigt perspektiv.

Akademiske Uddannelser:

Cand. psych. ved Lund Universitet 1985

Professionel Uddannelse og Rettigheder:

Autoriseret psykolog i Sverige 1987

Specialist i psykoterapi i Sverige 1989

Klinisk psykolog i Danmark 1994

Autoriseret psykolog i Danmark 1994

Specialist i psykoterapi i Danmark 1997

Efteruddannelse:

En række kurser inden for områderne:

Erhvervserfaring i egenskab af:

Klinisk psykolog

Konsulent

Superviser

Underviser

Lektor

leder

Erfaring inden for:

Kriminalforsorgen

Behandlingshjem

Socialforvaltning

Privat klinikker

Undervisning alment og på universitet

Erfaring med:

Terapi/rådgivning (individuel, par, familie, børn og grupper)

Supervision

Krisehjælp

Konsultation

Undervisning

Projektarbejde